miércoles, 25 de marzo de 2015

Vixilia pola vidaVIXILIA POLA VIDA

Co lema

“Hai moita VIDA en cada vida”

Presidida polo Sr. Bispo:

don Luis Quinteiro Fiuza

COLEXIATA DE SANTA MARÍA – VIGO

MARTES - 24 de MARZO

EUCARISTÍA E ADORACIÓN

de 20:00 a 21:00 horas

A LAS 21 HORAS
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
CORO CLÁSICO DE VIGO